Marynarka Wojenna a bezpieczeństwo infrastruktury morskiej” – to szeroko pojęty zakres tematyczny wykładu, jaki w środę 20 listopada 2019 r. wygłosił dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz z Katedry Operacji Morskich, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dziekan WZ, dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz, powitał komandora por. dra Miętkiewicza na Wydziale i zachęcał słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się uwagami, a dr Mariusz Ruszel – prodziekan WZ ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką podziękował członkom działającego na WZ przy Katedrze Ekonomii Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja” i członkom Samorządu Studenckiego za zorganizowanie spotkania.

Wykład poparty slajdami dobitnie uzmysłowił wszystkim stwierdzenie kmdra por. dra Miętkiewicza, że 70% powierzchni ziemi zajmują oceany, 80% ludności miast mieszka nie dalej niż 200 km od morza, a 90% towarów przerzucanych jest drogą morską. Prezentacja skłaniała słuchaczy do uświadomienia sobie tego, jak ważne jest bezpieczeństwo infrastruktury morskiej i jak wielką rolę w jego utrzymaniu odgrywa Marynarka Wojenna.

W imieniu organizatorów wydarzenia składamy serdeczne podziękowania dla kmdr por. dr Rafała Miętkiewicza za zaszczycenie nas swoją obecnością i poprowadzenie interesującego wykładu, a także dla dr hab. Marcina Jurgilewicza, prof. PRz - dziekana WZ i dr Mariusza Ruszel - prodziekana WZ ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką za wsparcie przy organizacji wydarzenia.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach organizowanych przez nasze Koło ??Link do szczegółowego opisu wydarzenia